Tyck till

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Kalender 2019

3okt

Smärtlindring i palliativ vård

3okt

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtvikt

3okt

Undersköterskans roll i palliativ vård

15okt
17okt

Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård

22okt

Symtomlindring i allmän palliativ vård

23okt

Undersköterskans roll i palliativ vård

24okt

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

26nov

Symtomlindring i allmän palliativ vård

27nov

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

28nov

Undersköterskans roll i palliativ vård

Toggle
3 oktober

Smärtlindring i palliativ vård

Utbildning som ökad kunskap om behandlingsstrategier och farmakologisk smärtbehandling vid alla diagnoser vid livets slut. Utbildningsort: Västerås

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
3 oktober

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtvikt

En utbildningsdag för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Utbildningsort: Mölnlycke

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
3 oktober

Undersköterskans roll i palliativ vård

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder. Utbildningsort: Mölnlycke

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
17 oktober

Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård

Basutbildning för alla som jobbar inom palliativ vård. Görs i samverkan med NRPV. Utbildningsort: Jönköping

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
22 oktober

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Utbildningsdag riktad till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Utbildningsort: Bollnäs

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
23 oktober

Undersköterskans roll i palliativ vård

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder. Utbildningsort: Bollnäs

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
24 oktober

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

En utbildningsdag för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Utbildningsort: Bollnäs.

Anmäl dig här
Toggle
26 november

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Utbildningsdag riktad till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Utbildningsort: Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
27 november

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

En utbildningsdag för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Utbildningsort: Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
28 november

Undersköterskans roll i palliativ vård

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder. Utbildningsort: Stockholm

Läs mer och anmäl dig här