Tyck till

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Kalender 2019

24maj

Palliation ABC och demens

18okt

Palliativ vård vid demens på Äldreomsorgsdagarna

22okt

Palliation ABC som redskap ur styr och ledningsperspektiv

18apr
1okt

Symtomlindring i allmän palliativ vård (Mölnlycke)

3okt

Undersköterskans roll i palliativ vård (Mölnlycke)

22okt

Symtomlindring i allmän palliativ vård (Bollnäs)

23okt

Undersköterskans roll i palliativ vård (Bollnäs)

Toggle
24 maj

Palliation ABC och demens

Johan Sundelöf föreläser om god palliativ vård vid demens utifrån ett av de sjukdomsförlopp som beskrivs i Palliation ABC.

Toggle
18 oktober

Palliativ vård vid demens på Äldreomsorgsdagarna

Johan Sundelöf föreläser om palliativ vård vid demens på äldreomsorgsdagarna (ÄO).

Läs mer här
Toggle
22 oktober

Palliation ABC som redskap ur styr och ledningsperspektiv

Johan Sundelöf föreläser på nordisk lederkonference i Köpenhamn om Palliation ABC som redskap för chefer inom vård och omsorg.

Läs mer här
Toggle
1 oktober

Symtomlindring i allmän palliativ vård (Mölnlycke)

Utbildningsdag riktad till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
3 oktober

Undersköterskans roll i palliativ vård (Mölnlycke)

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
22 oktober

Symtomlindring i allmän palliativ vård (Bollnäs)

Utbildningsdag riktad till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
23 oktober

Undersköterskans roll i palliativ vård (Bollnäs)

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder.

Läs mer och anmäl dig här