Tyck till

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Kalender 2020

26nov

Symtomlindring i allmän palliativ vård

27nov

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

28nov

Undersköterskans roll i palliativ vård

22feb
21apr

Lindring bortom boten

27maj

Undersköterskans roll I palliativ vård

28maj

Undersköterskans roll I palliativ vård

2jun

Lindring bortom botenen

Toggle
26 november

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Utbildningsdag riktad till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Utbildningsort: Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
27 november

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

En utbildningsdag för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Utbildningsort: Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
28 november

Undersköterskans roll i palliativ vård

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder. Utbildningsort: Stockholm

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
21 april

Lindring bortom boten

Utbildningsdag utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård för alla som möter sjuka och närstående vid livets slut. Utbildningsort: Skellefteå

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
27 maj

Undersköterskans roll I palliativ vård

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder. Utbildningsort: Mölnlycke.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
28 maj

Undersköterskans roll I palliativ vård

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder. Utbildningsort: Mölnlycke.

Läs mer och anmäl dig här
Toggle
2 juni

Lindring bortom botenen

Utbildningsdag utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård för alla som möter sjuka och närstående vid livets slut. Utbildningsort: Mölnlycke

Läs mer och anmäl dig här