Tyck till

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Kalender 2017

24Mar

Demens och existentiella behov vid palliativ vård

11Maj

Utbildningsdag i Göteborg om NVP och ALS

27Apr

Demens och existentiella behov vid palliativ vård

17Aug
20Sep

Mötet med döden

18Okt

Kommunikation och närståendestöd

24Okt

Palliativ vård vid stroke

29Nov

Omsorg och omvårdnad i praktiken

15Dec

Palliation ABC lanseras

Toggle
24 mars

Demens och existentiella behov vid palliativ vård

Utbildningsdagen i Karlstad vänder sig till personal inom vård och omsorg som vill få bättre förståelse för demens och existentiella behov vid palliativ vård.

Anmäl dig här
Toggle
11 maj

Utbildningsdag i Göteborg om NVP och ALS

Utbildningsdag i Göteborg om NVP och ALS

Anmäl dig här
Toggle
27 april

Demens och existentiella behov vid palliativ vård

Utbildningsdagen i Alingsås vänder sig till personal inom vård och omsorg som vill få bättre förståelse för demens och existentiella behov vid palliativ vård.

Anmäl dig här
Toggle
20 september

Mötet med döden

Den här halvdagen är en del av en fördjupningskurs för undersköterskor och omvårdnadspersonal om omsorg och omvårdnad i palliativ vård.

Toggle
18 oktober

Kommunikation och närståendestöd

Den här halvdagen är en del av en fördjupningskurs för undersköterskor och omvårdnadspersonal om omsorg och omvårdnad i palliativ vård.

Toggle
24 oktober

Palliativ vård vid stroke

Det här är en utbildningsdag som riktar sig till all personal inom vård och omsorg som vill lära sig mer om palliativ vård vid stroke.

Toggle
29 november

Omsorg och omvårdnad i praktiken

Den här halvdagen är en del av en fördjupningskurs för undersköterskor och omvårdnadspersonal om omsorg och omvårdnad i palliativ vård.

Toggle
15 december

Palliation ABC lanseras

Betaniastiftelsens kostnadsfria webbutbildning i allmän palliativ vård lanseras.

Läs mer här
PDF på skärm-ikon

Palliation ABC

Nationell kostnadsfri webbutbildning i palliativ vård.
Lanseras december 2017.
Finns även som pdf.

Läs mer
Bok-ikon

Palliationspraktikan

Det ditt team behöver kunna om allmän palliativ vård.

3 delar: En faktatext del, en reflektionsdel
och ett informationshäfte till närstående.

Läs mer