Tyck till

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Kalender 2019

24Maj

Palliation ABC och demens

18Okt

Palliativ vård vid demens på Äldreomsorgsdagarna

22Okt

Palliation ABC som redska ur styr och ledningsperspektiv

17Jan
12Feb

Symtomlindring i allmän palliativ vård (Piteå)

13Feb

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt (Piteå)

14Feb

Undersköterskans roll i palliativ vård (Piteå)

15Feb

Palliativ vård för personal inom LSS-verksamhet (Piteå)

Toggle
22 oktober

Palliation ABC som redska ur styr och ledningsperspektiv

Johan Sundelöf föreläser på nordisk lederkonference i Köpenhamn om Palliation ABC som redskap för chefer inom vård och omsorg.

Anmäl dig här
Toggle
18 oktober

Palliativ vård vid demens på Äldreomsorgsdagarna

Johan Sundelöf föreläser om palliativ vård vid demens på äldreomsorgsdagarna (ÄO).

Anmäl dig här
Toggle
24 maj

Palliation ABC och demens

Johan Sundelöf föreläser om god palliativ vård vid demens utifrån ett av de sjukdomsförlopp som beskrivs i Palliation ABC.

Anmäl dig här
Toggle
15 februari

Palliativ vård för personal inom LSS-verksamhet (Piteå)

Utbildningsdagen riktar sig till personal inom LSS-verksamheter och handlar om grunderna i palliativ vård och om hur god vård kan ges vid livets slutskede.

Anmäl dig här
Toggle
14 februari

Undersköterskans roll i palliativ vård (Piteå)

Utbildningsdagen riktar sig till omvårdnadspersonal inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder.

Anmäl dig här
Toggle
13 februari

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt (Piteå)

En utbildningsdag för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt.

Anmäl dig här
Toggle
12 februari

Symtomlindring i allmän palliativ vård (Piteå)

Utbildningsdag riktad till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård.

Anmäl dig här