Tyck till

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Kalender 2018

8Dec

Palliation ABC på Silviasysterdagen i Stockholm

22Feb

Palliationspodden Avsnitt 6 - Palliativ vård vid KOL med Claes Lundgren

24Maj

Palliation ABC och demens

18Okt

Palliativ vård vid demens på Äldreomsorgsdagarna

22Okt

Palliation ABC som redska ur styr och ledningsperspektiv

Toggle
8 december

Palliation ABC på Silviasysterdagen i Stockholm

Johan Sundelöf berättar om webbutbildningen Palliation ABC och palliationsakademin på Silviasysterdagen.

Toggle
22 februari

Palliationspodden Avsnitt 6 - Palliativ vård vid KOL med Claes Lundgren

Palliationspodden avsnitt 6 - Överläkare Claes Lundgren berättar om palliativ vård vid KOL.

Toggle
24 maj

Palliation ABC och demens

Johan Sundelöf föreläser om god palliativ vård vid demens utifrån ett av de sjukdomsförlopp som beskrivs i Palliation ABC.

Anmäl dig här
Toggle
18 oktober

Palliativ vård vid demens på Äldreomsorgsdagarna

Johan Sundelöf föreläser om palliativ vård vid demens på äldreomsorgsdagarna (ÄO).

Anmäl dig här
Toggle
22 oktober

Palliation ABC som redska ur styr och ledningsperspektiv

Johan Sundelöf föreläser på nordisk lederkonference i Köpenhamn om Palliation ABC som redskap för chefer inom vård och omsorg.

Anmäl dig här