Tyck till

Fotografering pågår till Palliation ABC

Just nu pågår fotografering till Palliation ABC, Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård. Fotograferingen sker på Hospice på Palliativt centrum i Uppsala. Fotograf är den välkände fotografen Yanan Li. Här några exempel på bilder på medverkande statister, bland annat från pensionärsteaterföreningen ”Höstprimörerna” som spelar sjuka och närstående i webbutbildningen.

Utvecklingen av Palliation ABC sker genom ett samarbete med Svenskt Demenscentrum. Syftet är att bidra till ökade möjligheter till fortbildning för personal inom vård och omsorg och ytterst att göra skillnad för sjuka och närstående som behöver god palliativ vård. Foto: Yanan Li.

Be the 1st to vote.