Tyck till
Live

Palliationspraktikan - Boksläpp

Boksläppet av Palliationspraktikan sänds direkt på webben den 14 mars kl 12.30 på Betaniastiftelsens nya webbsida för utbildningsinsatser inom palliativ vård, palliationsakademin.se.