Tyck till

Nyheter

Här hittar du senaste nytt om våra utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Nytt om Palliation ABC

Vår nya webbutbildning lanserades den 5 februari. Under de första fyra veckorna slutförde 584 personer utbildningen med kunskapstest, och ytterligare ca 1200 personer har påbörjat genomförandet av utbildningen.

Vi är glada och stolta över att så många redan har hittat och slutfört utbildningen, och hoppas den ska få stor spridning även framöver. Palliation ABC vill motivera dig att se den obotligt sjuke människans och närståendes behov och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger i livets slutskede. Det är en tvärprofessionell webbutbildning som riktar sig till all personal inom vård och omsorg och innehåller den kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra som är intresserade av palliativ vård. Palliation ABC kan också fungera som verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten. Socialstyrelsen har meddelat att Palliation ABC kommer läggas upp på Kunskapsguiden.

Välkommen att läsa mer samt ta del av avgiftsfritt fördjupningsmaterial här

Palliationspodden Avsnitt 6 – Palliativ vård vid KOL med Claes Lundgren

I Sverige lider mellan 500 000 – 700 000 personer av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Årligen avlider ungefär 3000 personer till följd av KOL. Vad är KOL och vad är speciellt med palliativ vård vid hjärtsvikt. Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen? Johan Sundelöf talar med överläkare Clas Lundgren om palliativ vård vid KOL utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar, symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Programledare är Ulrika Lind och Johan Sundelöf.
Produktionsår: 2017
Medverkande: Ulrika Lind, Johan Sundelöf, Claes Lundgren.
Innehåll:
00.19 Inledning
00.58 Vad är KOL
4.19 Intervju med överläkare Claes Lundgren. Förloppet vid KOL.
5.33 Vad beror försämringarna på vid KOL?
6.10 Tecken på sen palliativ fas vid KOL?
8.00 Pulmonell hypertension
8.25 Exacerbationer vid KOL. Vad är det?
10.14 Palliativ vård vid KOL
12.07 Vad gör man akut vid akuta exacerbationer?
13.35 Hur tänka vid akut andnöd? Bara opioid eller även bensodiazepiner?
14.31 Hur gör man med syrgaskoncentrator i sent skede?
17.36 Artärgaskontroller, hur länge? Kapnograf i utandningsluft.
19.54 Vätskedrivande behandling vid högerkammarsvikt.
21.55 Slemlösande behandling
22.59 Hemma och inhalationsbehov.
23.41 Opioidbehandling och risken för andningspåverkan.
24.52 Palliativ vård i hemmet.
26.55 Behöver KOL patienter få vård av ett specialiserat palliativt team?
29.32 Illamående och ångest vid KOL.
30.01 Artikel i läkartidningen om läkemedelsbehandlig av olika symtom
31.26 Närståendestöd vid KOL.
32.03 Kommunikation och en serie samtal
32.59 Teamarbete vid KOL
34.44 Avslutande ord

Be the 1st to vote.

Webbutbildningen Palliation ABC lanserad

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Palliation ABC tar cirka 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat finns möjlighet att skriva ut ett diplom. Dessutom finns fördjupande material i form av poddar och videoföreläsningar, samt boken Palliationspraktikan i tre delar. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp via dator, surfplatta eller mobil. Läs mer om utbildningen.

Här hittar du våra poddar och videoföreläsningar.

Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Be the 1st to vote.