Tyck till

Nyheter

Här hittar du senaste nytt om våra utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Palliationspodden Avsnitt 6 – Palliativ vård vid KOL med Claes Lundgren

I Sverige lider mellan 500 000 – 700 000 personer av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Årligen avlider ungefär 3000 personer till följd av KOL. Vad är KOL och vad är speciellt med palliativ vård vid hjärtsvikt. Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen? Johan Sundelöf talar med överläkare Clas Lundgren om palliativ vård vid KOL utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar, symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Programledare är Ulrika Lind och Johan Sundelöf.
Produktionsår: 2017
Medverkande: Ulrika Lind, Johan Sundelöf, Claes Lundgren.
Innehåll:
00.19 Inledning
00.58 Vad är KOL
4.19 Intervju med överläkare Claes Lundgren. Förloppet vid KOL.
5.33 Vad beror försämringarna på vid KOL?
6.10 Tecken på sen palliativ fas vid KOL?
8.00 Pulmonell hypertension
8.25 Exacerbationer vid KOL. Vad är det?
10.14 Palliativ vård vid KOL
12.07 Vad gör man akut vid akuta exacerbationer?
13.35 Hur tänka vid akut andnöd? Bara opioid eller även bensodiazepiner?
14.31 Hur gör man med syrgaskoncentrator i sent skede?
17.36 Artärgaskontroller, hur länge? Kapnograf i utandningsluft.
19.54 Vätskedrivande behandling vid högerkammarsvikt.
21.55 Slemlösande behandling
22.59 Hemma och inhalationsbehov.
23.41 Opioidbehandling och risken för andningspåverkan.
24.52 Palliativ vård i hemmet.
26.55 Behöver KOL patienter få vård av ett specialiserat palliativt team?
29.32 Illamående och ångest vid KOL.
30.01 Artikel i läkartidningen om läkemedelsbehandlig av olika symtom
31.26 Närståendestöd vid KOL.
32.03 Kommunikation och en serie samtal
32.59 Teamarbete vid KOL
34.44 Avslutande ord

Be the 1st to vote.

Webbutbildningen Palliation ABC lanserad

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Palliation ABC tar cirka 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat finns möjlighet att skriva ut ett diplom. Dessutom finns fördjupande material i form av poddar och videoföreläsningar, samt boken Palliationspraktikan i tre delar. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp via dator, surfplatta eller mobil. Läs mer om utbildningen.

Här hittar du våra poddar och videoföreläsningar.

Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Be the 1st to vote.

Palliationspodden Avsnitt 5 – Palliativ vård vid hjärtsvikt

I Sverige lider ca 250 000 personer av hjärtsvikt vilket motsvarar 2 – 3% av befolkningen. Ungefär 3500 personer dör varje år av hjärtsvikt. Vad är hjärtsvikt och vad är speciellt med palliativ vård vid hjärtsvikt? Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen? Johan Sundelöf talar med överläkare Clas Lundgren om palliativ vård vid hjärtsvikt utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar, symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Programledare är Ulrika Lind och Johan Sundelöf.
Produktionsår: 2017
Medverkande: Ulrika Lind, Johan Sundelöf, Claes Lundgren.
Innehåll:
00.19 Inledning
00.55 Vad beror hjärtsvikt på och hur vanligt är det?
4.52 Samtal med överläkare Claes Lundgren
8.11 Behandling
11.51 Prognosen vid hjärtsvikt
13.24 Symtomlindring och symtomkontroll
15.54 Sjukdomsförloppet
20.19 Utfasning och tilläggsbehandling
23.13 Palliativ vård vid hjärtsvikt
23.52 Hur vanligt är hjärtstopp vid hjärtsvikt
27.22 Vanliga symtom
29.56 Hur behandla akut situationen?
31.00 Ödembehandling
35.57 Infusion av Furix vid grav hjärtsvikt
37.26 Viktkontroller för monitorering
38.52 Tecken på sen palliativ fas
41.13 Brytpunktsprocessen
43.05 Inaktivering av pacemaker med ICD-funktion?
46.09 När är det dags för brytpunktsamtal?
47.30 Hur slippa åka in till sjukhus?
48.54 Närståendestöd
49.59 Teamarbete

Be the 1st to vote.