Tyck till

Nyheter

Här hittar du senaste nytt om våra utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Palliationspodden Avsnitt 5 – Palliativ vård vid hjärtsvikt

I Sverige lider ca 250 000 personer av hjärtsvikt vilket motsvarar 2 – 3% av befolkningen. Ungefär 3500 personer dör varje år av hjärtsvikt. Vad är hjärtsvikt och vad är speciellt med palliativ vård vid hjärtsvikt? Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen? Johan Sundelöf talar med överläkare Clas Lundgren om palliativ vård vid hjärtsvikt utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar, symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Programledare är Ulrika Lind och Johan Sundelöf.
Produktionsår: 2017
Medverkande: Ulrika Lind, Johan Sundelöf, Claes Lundgren.
Innehåll:
00.19 Inledning
00.55 Vad beror hjärtsvikt på och hur vanligt är det?
4.52 Samtal med överläkare Claes Lundgren
8.11 Behandling
11.51 Prognosen vid hjärtsvikt
13.24 Symtomlindring och symtomkontroll
15.54 Sjukdomsförloppet
20.19 Utfasning och tilläggsbehandling
23.13 Palliativ vård vid hjärtsvikt
23.52 Hur vanligt är hjärtstopp vid hjärtsvikt
27.22 Vanliga symtom
29.56 Hur behandla akut situationen?
31.00 Ödembehandling
35.57 Infusion av Furix vid grav hjärtsvikt
37.26 Viktkontroller för monitorering
38.52 Tecken på sen palliativ fas
41.13 Brytpunktsprocessen
43.05 Inaktivering av pacemaker med ICD-funktion?
46.09 När är det dags för brytpunktsamtal?
47.30 Hur slippa åka in till sjukhus?
48.54 Närståendestöd
49.59 Teamarbete

Be the 1st to vote.

Palliationspodden Avsnitt 4

Palliationspoddens fjärde avsnitt är det andra av två där läkaren Johan Sundelöf samtalar med läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl utifrån temat ”Så lyckas vi med den palliativa vården. I det första avsnittet var temat Brytpunktsamtal. I det andra avsnittet kommer samtalet in på andra viktiga mål utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som till exempel god symtomlindring, symtomskattning och vid behovs ordinationer. Innehåll:
1.27 Vid behovsordinationer på plats i tid
5.55 När är det dags att säga till läkaren att den sjuke är sämre
7.19 Att identifiera patienter med palliativa vårdbehov.
9.49 Finns det risker med att införa vid behovs ordinationer i injektionsform?
10.46 In till sjukhus eller stabilisera på plats vid försämring?
11.45 Ordinationsmall vid vård i livets slutskede.
13.29 Tips om artikel i Läkartidningen om farmakologisk behandling av olika symtom.
13.57 Rädslor för opioider och morfin.
19.21 Kan man ge både Morfin och Midazolam?
20.07 Plåstrets roll hos den äldre sköre patienten?
24.50 Andra vid behovsordinationer som till exempel Midazolam i enlighet med rekommendationer.
27.08 Att använda skattningsinstrument.
33.49 Att registrera i Svenska palliativregistret., varför då?
37.08 Ett forskningsprojekt – god vård livets slut i Simrishamns kommun.
40.43 Ett gemensamt mål – en jämlik palliativ vård.
42.04 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för palliativ vård.
43.47 Två frågor: Var vill den sjuke vill vara den sista tiden och genusperspektivet; – kvinnor får inte lika god palliativ vård enligt en artikel i tidskriften Palliativ vård baserat på siffror i Svenska palliativregistret.
48.00 Genusperspektivet
51.31 Sälvkänsla vid sviktande autonomi.

Be the 1st to vote.

Palliation ABC på Silviasysterdagen

Den 8 december berättade Betaniastiftelsens programchef Johan Sundelöf om den avgiftsfria webbutbildningen i allmän palliativ vård som lanseras inom kort, närmare bestämt den 25 januari 2018. Utbildningen baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer och riktar sig till hela teamets olika yrkesgrupper. Som fördjupning finns kortfilmer, poddavsnitt och det tryckta utbildningsmaterialet Palliationspraktikan Del 1-3.

Be the 1st to vote.