Tyck till

Nyheter

Här hittar du senaste nytt om våra utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Palliationspodden – Brytpunktsamtal

När är det dags att ändra målen med vården, från bot och livsförlängande behandling, till symtomlindring och god omvårdnad? När är det dags för brytpunktsamtal? Vem ska hålla brytpunktsamtal, och hur tar man upp frågan om behandlingsrestriktioner? Det här är några av de frågor som läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl talar om i Palliationspoddens tredje avsnitt. Poddavsnittet är det första av två på temat ”Så lyckas vi med den palliativa vården. I det andra avsnittet kommer samtalet in på andra viktiga mål utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som till exempel god symtomlindring, symtomskattning, vid behovs ordinationer, och att registrera i Svenska palliativregistret, eller att den som är sjuk inte behöver avlida ofrivilligt ensam.

Innehåll:
1.01 Inledning. Johan och Ulrika. Fråga från vården: När är det dags för brytpuntsamtal?
2.04 Vad menas med brytpunktsamtal?
4.11 introduktion av läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl
6.52 Att vara informerad om sin situation, brytpunktsamtalet
15.37 Att ha tagit ställning utan att den som är sjuk eller närstående känner till det
18.00 Nycklar till trygg vård och minskad risk för remittering till sjukhus i livets slutskede
20.24 Behandlingsbegränsningar och Brytpunktsamtalen.
34.20 Att remittera för palliativ uppföljning i primärvården?
39.08 Att dokumentera brytpuntsamtalet oftare.
54.02 Facit finns inne på rummen. Vad vill patienten?
57.01 Avslutande reflektion med Johan och Ulrika

Be the 1st to vote.

Nu pågår testning av Palliation ABC

Snart går startskottet för Palliation ABC! I slutet av januari 2018 lanseras vår avgiftsfria webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Inför starten testas utbildningen i region Västmanland och på Nyköpings lasarett. Se vad våra testpiloter tycker så här långt:

”Under en lång tid har efterfrågan på utbildning i palliativ vård i länet varit stort. I Västmanland vill vi utveckla samarbetet mellan både regionen och kommunerna för en god palliativ vård för alla.  Genom att delta som piloter i Palliation ABC får vi möjlighet att påverka utbildningens kvalitet vilket vi ser som både en förmån och som ett spännande uppdrag. Dessutom tror vi självklart på konceptet.”
Anne Sjöblom
Verksamhetsutvecklare. Länsdemenssamordnare region Västmanland

”Vi ser Palliation ABC som ett sätt att säkerställa att alla medarbetare har en grundläggande kunskap i/om vården av patienter i palliativ vård. Vår tanke är att alla medarbetare ska genomgå utbildningen och att den ska bli obligatorisk. Vår övertygelse är att kunskap som omsätts i praktik är en viktig ingrediens för att säkerställa god vård.

Varför ställer vi upp? Vi tror att Palliationsakademin passar oss som ”hand i handske” och kan bli ett bra instrument i det pågående arbetet kring kompetens och kompetensutveckling. Dessutom är vi många som gärna testar nyheter som vi tror på.”
Kerstin Vestergren
Verksamhetschef – Ger/Rehabkliniken Nyköpings lasarett

 

Be the 1st to vote.

Fotografering pågår till Palliation ABC

Just nu pågår fotografering till Palliation ABC, Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård. Fotograferingen sker på Hospice på Palliativt centrum i Uppsala. Fotograf är den välkände fotografen Yanan Li. Här några exempel på bilder på medverkande statister, bland annat från pensionärsteaterföreningen ”Höstprimörerna” som spelar sjuka och närstående i webbutbildningen.

Utvecklingen av Palliation ABC sker genom ett samarbete med Svenskt Demenscentrum. Syftet är att bidra till ökade möjligheter till fortbildning för personal inom vård och omsorg och ytterst att göra skillnad för sjuka och närstående som behöver god palliativ vård. Foto: Yanan Li.

Be the 1st to vote.