Tyck till

Nyheter

Här hittar du senaste nytt om våra utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Lyssna på Palliationspraktikan

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Kunskapen om god vård i livets slutskede behöver finnas inom all vård och omsorg. I det här avsnittet behandlas grunderna i palliativ vård, basala begrepp, definitioner av palliativ vård, vad som menas med palliativ vård i praktiken, palliativt förhållningssätt, tidig och sen palliativ fas, allmän och specialiserad palliativ vård och även frågor relaterade till förhållningssättet som chans att prioritera sin tid, att lyfta blicken i tid och att omdirigera hopp.

Be the 1st to vote.