Tyck till

Om Palliationsakademin

Betaniastiftelsen samlar sina utbildningsinsatser inom palliativ vård på en egen webbsida med namnet Palliationsakademin (www.palliationsakademin.se).

Om Betaniastiftelsen

I slutet av 1800-talet växte intresset för diakoni på många håll i Europa, så även i Sverige.
Svåra sociala problem i samhället gjorde att olika kyrkor och samfund såg som sin uppgift att bidra med hjälp till utsatta människor. Det här var en tid då kyrkan tog ett stort ansvar för både utbildning och socialt arbete. Principen i de här sammanhangen var ”en man – en röst”, vilket banade väg för en demokratisk utveckling av samhället. Inom Metodistkyrkan påbörjades i Göteborg 1896 en process, på initiativ av operationssjuksköterskan Anna Kaiser, som ledde till bildandet av Betaniastiftelsen år 1900. Förebild var liknande diakonianstalter i Tyskland. Redan i de första stadgarna betonas att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse.

Över åren har stiftelsen bland annat bedrivit sjukhusvård och sjukhem för kroniskt respektive psykiskt sjuka i Stockholm, Göteborg och Malmö. Redan 1902 skickades svenska systrar till Hamburg för utbildning genom ett samarbete med Bethanienverein i Hamburg. Under perioden 1925-1974 bedrev sedan stiftelsen av staten godkänd sjuksköterskeskola i Stockholm. Konkret engagemang i äldreboenden avvecklades successivt och år 2008 inledde Betaniastiftelsen ett samarbete med Sapientia utvecklingscenter inom vård och omsorg. Verksamheten togs så småningom över av stiftelsen, vars huvudverksamhet idag är i huvudsak kurser, utbildningsprogram och kompetensutveckling för vårdpersonal. Idag har stiftelsen tre huvudspår: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Centralt i verksamheten är en helhetssyn på människan.

Syster Anna Caiser i sitt rum med katten i knät.