Tyck till

Om Palliationsakademin

Betaniastiftelsen samlar sina utbildningsinsatser inom palliativ vård på en egen webbsida med namnet Palliationsakademin  (www.palliationsakademin.se) som rymmer följande:

Palliationsakademins utbildningsinsatser

Palliation ABC (E-utbildning)

Kostnadsfri webbutbildning i allmän palliativ vård baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer (Lansering december 2017). Utbildningen tar ca 2h och avslutas med ett kunskapstest.

Palliationspraktikan

Utbildningsskrift i 3 delar som finns i tryckt form och även tillgänglig på webben (Boksläpp 14 mars 2017). Palliationspraktikan ska ses som en fördjupning och komplement till webbutbildningen Palliation ABC men kan också läsas fristående.

Palliationplay

Digitalt fortbildningsmaterial (audio och video) tillgängligt på palliationplay.se.

Livesändningar

På palliationplay.se finns möjlighet att sända live. Livesändningarna finns tillgängliga i efterhand på palliationplay.se.
Nästa liveevent är den 14 mars. Då lanserades Palliationspraktikan på Hotell Hilton i samband med Svenska palliativregistrets årskonferens. Se boksläppet live eller i efterhand här på webben.

Utbildningsdagar

Betaniastiftelsen har lång tradition av att anordna seminarier och utbildningsdagar inom palliativ vård.

Palliationspodden

Betaniastiftelsen planerar att möta frågeställningar inom palliativ vård i poddform under namnet Palliationspodden. Tidpunkt för lansering är ej bestämd men kan förhoppningsvis bli ett värdefullt komplement för fortbildning inom palliativ vård. Palliationspodden kommer finnas tillgänglig på palliationplay.se.

Om Betaniastiftelsen

I slutet av 1800-talet växte intresset för diakoni på många håll i Europa, så även i Sverige.
Svåra sociala problem i samhället gjorde att olika kyrkor och samfund såg som sin uppgift att bidra med hjälp till utsatta människor. Det här var en tid då kyrkan tog ett stort ansvar för både utbildning och socialt arbete. Principen i de här sammanhangen var ”en man – en röst”, vilket banade väg för en demokratisk utveckling av samhället. Inom Metodistkyrkan påbörjades i Göteborg 1896 en process, på initiativ av operationssjuksköterskan Anna Kaiser, som ledde till bildandet av Betaniastiftelsen år 1900. Förebild var liknande diakonianstalter i Tyskland. Redan i de första stadgarna betonas att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse.

Över åren har stiftelsen bland annat bedrivit sjukhusvård och sjukhem för kroniskt respektive psykiskt sjuka i Stockholm, Göteborg och Malmö. Redan 1902 skickades svenska systrar till Hamburg för utbildning genom ett samarbete med Bethanienverein i Hamburg. Under perioden 1925-1974 bedrev sedan stiftelsen av staten godkänd sjuksköterskeskola i Stockholm. Konkret engagemang i äldreboenden avvecklades successivt och år 2008 inledde Betaniastiftelsen ett samarbete med Sapientia utvecklingscenter inom vård och omsorg. Verksamheten togs så småningom över av stiftelsen, vars huvudverksamhet idag är i huvudsak kurser, utbildningsprogram och kompetensutveckling för vårdpersonal. Idag har stiftelsen tre huvudspår: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Centralt i verksamheten är en helhetssyn på människan.

Syster Anna Caiser i sitt rum med katten i knät.