Tyck till
Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid smärta

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid symtomskattning

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid trycksår

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid oro och ångest

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid munvård

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid illamående

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid förvirring

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid andnöd

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Palliationspodden

Palliationspodden avsnitt 7: Akuta situationer i palliativ vård del 1 med Bertil Axelsson

Ibland uppkommer akuta situationer i palliativ vård. Hur gör man då? I de följande två ...