Tyck till
Palliationspodden

Palliationspodden avsnitt 7: Akuta situationer i palliativ vård del 1 med Bertil Axelsson

Ibland uppkommer akuta situationer i palliativ vård. Hur gör man då? I de följande två ...

Trailer om Palliation ABC

Palliationspodden

Palliationspodden Avsnitt 6 - Palliativ vård vid KOL med Claes Lundgren

I Sverige lider mellan 500 000 - 700 000 personer av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Årligen ...

Vid behovsläkemedel i palliativ vård

Smärta, illamående, andnöd, rosslighet, ångest, oro och förvirring är vanliga symtom i livets ...

Oro, ångest och förvirring i palliativ vård

Oro, ångest och förvirring är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar ...

Illamående i palliativ vård

Illamående är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar överläkare Staffan ...

Smärta i palliativ vård

Smärta är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar överläkare Staffan ...

Dropp och antibiotika i palliativ vård

Frågeställningar kring dropp och antibiotika är vanliga i palliativ vård. I den här kortfilmen ...

Andnöd och rosslighet i palliativ vård

Andnöd är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar överläkare Staffan ...