Tyck till
Livesändning

Palliationspraktikan boksläpp LIVE

Boksläppet av Palliationspraktikan sändes direkt på webben den 14 mars kl 12.30 på ...

Närståendestöd

Stöd till närstående i palliativ vård

Kortföreläsning om en av palliativ vårds hörnstenar; närståendestöd.

Kommunikation

Kommunikation i palliativ vård

Kortföreläsning om en av palliativ vårds hörnstenar, kommunikation.

Teamarbete

Teamarbete i palliativ vård

Kortföreläsning om en av palliativ vårds hörnstenar, teamarbete.

Symtomlindring

Symtomlindring i palliativ vård

Kortföreläsning om en av palliativ vårds hörnstenar, symtomlindring.

Etik

Etisk grund i palliativ vård

Kortföreläsning om grunderna i etik i palliativ vård.

Vad är palliativ vård

Palliativ vård i praktiken

Kortföreläsning om vad som menas med palliativ vård i praktiken.

Vad är palliativ vård

Basala definitioner palliativ vård

Kortföreläsning om basala definitioner i palliativ vård.

Symtomlindring

Illamående i palliativ vård

Kortföreläsning om lindring av illamående i palliativ vård.