Tyck till

Vid behovsläkemedel i palliativ vård

Smärta, illamående, andnöd, rosslighet, ångest, oro och förvirring är vanliga symtom i livets ...

Oro, ångest och förvirring i palliativ vård

Oro, ångest och förvirring är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar ...

Illamående i palliativ vård

Illamående är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar överläkare Staffan ...

Smärta i palliativ vård

Smärta är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar överläkare Staffan ...

Dropp och antibiotika i palliativ vård

Frågeställningar kring dropp och antibiotika är vanliga i palliativ vård. I den här kortfilmen ...

Andnöd och rosslighet i palliativ vård

Andnöd är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar överläkare Staffan ...

Omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår i palliativ vård

I den här kortfilmen berättar sjuksköterskan Monica Axelsson om vilka omvårdnadsåtgärder du ...

Omvårdnadsåtgärder vid oro och ångest i palliativ vård

Oro och ångest är vanligt i palliativ vård. Men innan vi tar till läkemedel kan vi både vidta ...

Omvårdnadsåtgärder vid smärta i palliativ vård

Smärta är vanligt i palliativ vård. Men innan vi tar till läkemedel kan vi både vidta ...