Tyck till
Palliationspodden

Palliationspodden Avsnitt 4 – Så lyckas vi med den palliativa vården Del 2

Palliationspoddens fjärde avsnitt är det andra av två där läkaren Johan Sundelöf samtalar med läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl utifrån temat ”Så lyckas vi med den palliativa vården. I det första avsnittet var temat Brytpunktsamtal. I det andra avsnittet kommer samtalet in på andra viktiga mål utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som till exempel god symtomlindring, symtomskattning och vid behovs ordinationer. Innehåll: 1.27 Vid behovsordinationer på plats i tid 5.55 När är det dags att säga till läkaren att den sjuke är sämre 7.19 Att identifiera patienter med palliativa vårdbehov. 9.49 Finns det risker med att införa vid behovs ordinationer i injektionsform? 10.46 In till sjukhus eller stabilisera på plats vid försämring? 11.45 Ordinationsmall vid vård i livets slutskede. 13.29 Tips om artikel i Läkartidningen om farmakologisk behandling av olika symtom. 13.57 Rädslor för opioider och morfin. 19.21 Kan man ge både Morfin och Midazolam? 20.07 Plåstrets roll hos den äldre sköre patienten? 24.50 Andra vid behovsordinationer som till exempel Midazolam i enlighet med rekommendationer. 27.08 Att använda skattningsinstrument. 33.49 Att registrera i Svenska palliativregistret., varför då? 37.08 Ett forskningsprojekt – god vård livets slut i Simrishamns kommun. 40.43 Ett gemensamt mål – en jämlik palliativ vård. 42.04 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för palliativ vård. 43.47 Två frågor: Var vill den sjuke vill vara den sista tiden och genusperspektivet; - kvinnor får inte lika god palliativ vård enligt en artikel i tidskriften Palliativ vård baserat på siffror i Svenska palliativregistret. 48.00 Genusperspektivet 51.31 Sälvkänsla vid sviktande autonomi.