Tyck till
Symtomlindring

Palliationspraktikan del 1 - Kapitel 6: Symtomlindring

God symtomlindring är centralt för den sjukes möjlighet att uppleva ro i livets slutskede. I det här avsnittet behandlas lindring av olika symtom men också symtomskattning och symtomskattningens betydelse för god symtomkontroll. Symtom som fysisk och känslomässig smärta, andnöd, illamående, ångest, munvård, förvirring, trycksårsprofylax berörs liksom allmänna och mer specifika åtgärder vid olika symtom.

Röst faktadel
Ulrika Lind
Röst kliniska reflektioner
Johan Sundelöf
Produktionsår
2017