Tyck till
Symtomlindring

Symtomlindring i palliativ vård

I den här videon ges en fördjupad förståelse för palliativ vårds fyra hörnstenar som är viktiga för god symtomlindring; symtomlindring, teamarbete, kommunikation och stöd till närstående med fokus på den första hörnstenen symtomlindring och vad som menas med lindring av olika symtom. Videon är ca 17 minuter lång. Föreläsare är överläkare Ingrid Underskog.

Föreläsare
Ingrid Underskog
Produktionsår
2016