Tyck till
Symtomlindring

Farmakologisk behandling av smärta i palliativ vård

Fysisk smärta kan antingen bero på vävnadsskada (nociceptiv smärta) och /eller skada på nerv, perifert eller i centrala nervsystemet (hjärnan, ryggmärgen). Båda typerna av smärta kan förekomma samtidigt, sk blandsmärta. Vid båda mekanismerna kan inflammation förekomma. Olika typer av fysisk smärta behandlas med olika läkemedel. I den här videon beskrivs farmakologisk behandling av smärta. I slutet av videon följer några reflektionsfrågor. Videon är ca 17 minuter lång. Föreläsare är Professor och överläkare Peter Strang.

Produktionsår
2016
Föreläsare
Peter Strang