Tyck till

E-utbildningar

Här hittar du våra E-utbildningar inom palliativ vård.

Palliation ABC

Kostnadsfri webbutbildning i allmän palliativ vård.
Lansering januari 2018.
Palliation ABC är en nationell, kostnadsfri, webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklas av Betaniastiftelsen
i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd och lanseras januari 2018. Läs mer i foldern.