Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra utbildningsdagar i palliativ vård.

Nationell vårdplan i palliativ vård – en nödvändighet för god omsorg

God palliativ vård, en rättighet för alla oavsett sjukdom, ålder eller var man bor. Det är också en högprioriterad vård när behovet uppstår. Idag finns det mycket god kunskap och bra hjälpmedel för att ge god palliativ vård. Det är därför viktigt att vi som arbetar har denna kunskap för att ge bästa möjliga vård under hela den palliativa tiden. Vi behöver ha ett strukturerat arbetssätt för patienten och dess närstående. Dagen kommer att förmedla kunskap om god palliativ vård, vad finns det för riktlinjer att förhålla sig till idag och vad vårdprogrammet säger? Hur ser ett gott teamarbete ut för att ge god vård och omsorg om patienten och dess närstående? Vilka hjälpmedel finns idag för att ha god kvalitet på sitt arbete? “En dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva”.

Anmälan

För program och anmälan läs mer här.

Utbildningstillfällen:

  • 29 november, Karlstad
Visa

Palliativ vård vid stroke

Det här är en utbildningsdag som riktar sig till all personal inom vård och omsorg som vill lära sig mer om palliativ vård vid stroke. Under förmiddagen föreläser universitetslektor Åsa Rejnö utifrån tre olika teman om palliativ vård vid stroke vid akutinsjuknandet. Under eftermiddagen föreläser överläkare och universitetslektor Johan Niklasson om palliativ vård vid stroke ur ett läkarperspektiv och om tidpunkten för brytpunktsamtal hos den geriatriske patienten vid sjukdomar som status post stroke, KOL, hjärtsvikt eller demens. Palliationspraktikan ingår i kursavgiften.

Föreläsare:

Åsa Rejnö (ÅR), sjuksköterska, universitetslektor, avdelningen för omvårdnad, Högskolan Väst, Trollhättan.

Johan Niklasson (JN), överläkare, universitetslektor, Instutitionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet.

Program
08.30 – 09.00

Registrering och kaffe.

9.00 - 9.45

Symtom vid palliativ vård till följd av akut stroke. (ÅR)

9.45 - 10.30

Vilka blir konsekvenserna för den som är sjuk, närstående och personal? (ÅR)

10.30 – 11.00

Paus

11.00 – 12.00

Vad säger vi som vårdpersonal och vad säger närstående? Det hastiga oväntade förloppet. (ÅR)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Palliativ vård vid akut stroke ur ett läkarperspektiv. (JN)

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

Den sköra äldre patienten – när är det dags för brytpunktssamtal? (JN)

Anmälan

Seminarieavgiften är 1.180:- exkl. moms (1.475 inkl moms). I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Dessutom ingår Palliationspraktikan 1 – 3. Kursintyg utfärdas. Boka här.

Utbildningstillfällen:

  • 24 oktober, Piteå
Visa

Demens och existentiella behov vid palliativ vård

Den här utbildningsdagen vänder sig till personal inom vård och omsorg som vill få en fördjupad förståelse för palliativ vård vid demens och om existentiella behov vid palliativ vård.

Första delen av förmiddagen föreläser överläkare Johan Sundelöf om olika aspekter av palliativ vård vid demensjukdom. Därefter föreläser sångerskan och författaren Ann Allan om hur det är att vara närstående vid demenssjukdom utifrån sin bok ”Jag såg något i dina ögon, mamma”.
På eftermiddagen föreläser Professor Peter Strang om existentiella behov vid palliativ vård utifrån sin nyutgivna bok ”I skuggan av sommaren”.

Program
08.30 – 09.00

Registrering och kaffe

09.00 – 10.15

Palliativ vård vid demens – Johan Sundelöf, överläkare, specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin och programchef vid Betaniastiftelsen.

10.15 – 10.30

Paus

10.30 – 12.00

”Jag såg något i dina ögon, mamma” – Ann Allan, sångerskan som gått från tonspråk till skriftspråk. Ann delar erfarenheter som dotter till en mor som alltmer drabbas av demens.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

”I skuggan av sommaren” Peter Strang, cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, beskriver i sin första roman ”I skuggan av sommaren” två män som möts på onkologen och där livsfrågorna ställs på sin spets. Följande ämnesområden kommer att belysas: Det existentiella spänningsfältet mellan ensamhet och gemenskap, skuld och försoning.

14.30 – 15.00

KAFFE

15.00 – 16.00

Att leva så länge livet pågår - Att känna tröst även i döendet

Anmälan

Seminarieavgiften är 975 kronor exkl. moms per seminarium. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursintyg utfärdas.

Utbildningstillfällen:

  • 17 oktober, Uppsala
Visa

Nationell vårdplan i palliativ vård (NVP) och palliativ vård vid ALS

Den här utbildningsdagen vänder sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få ökad kunskap om den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) och palliativ vård vid ALS. Monica Axelsson föreläser om NVP och Mikaela Luthman om palliativ vård vid ALS.

Monica Axelsson är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av palliativ vård på Hospice/palliativ enhet och inom kommunal vård och omsorg. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP). Monica är en mycket uppskattad föreläsare inom palliativ vård.

Mikaela Luthman, Medicine doktor och specialist i internmedicin och hematologi, är sedan 2004 överläkare på Stockholms sjukhem. Hon har lång klinisk erfarenhet av palliativ vård både inom slutenvård och ASIH och är en nationellt uppskattad föreläsare om palliativ vård vid ALS.

Program
08.30 – 09.00

Kaffe och registrering

09.00 – 10.30

Varför behöver vi en nationell vårdplan för palliativ vård? Hur kommer man igång och hur används Nationella vårdplanens olika delar?

10.30 – 10.45

Paus med förfriskningar

10.45 – 12.00

Vilka är vinsterna? Diskussion/Frågor

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Förloppet vid ALS. Arbetsterapeuten som teamets viktigaste medlem

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

Hur ser den sista tiden ut? Närståendes behov

Anmälan

Seminarieavgiften är 975 kronor exkl. moms per seminarium. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursintyg utfärdas.

Utbildningstillfällen:

  • 2 februari, Piteå
  • 11 maj, Göteborg
Visa