Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra utbildningsdagar i palliativ vård.

Kommande utbildningar

Efter lansering av den avgiftsfria webbutbildningen i allmän palliativ vård, Palliation ABC, gör Betanistiftelsen nu en översyn av innehållet i utbildningsdagar i palliativ vård.

Tanken är att från och med våren 2019 kunna erbjuda utbildningsdagar som komplement till webbutbildningen i palliativ vård.

Ett angeläget tema är omvårdnadsåtgärder och symtomskattning vid palliativ vård. Symtomlindring och brytpunktsamtal är andra viktiga ämnen liksom sjukdomsspecifik kunskap, till exempel palliativ vård vid icke maligna sjukdomar.

Vi hoppas också kunna erbjuda ST-läkare utbildning i palliativ vård utifrån Socialstyrelsens B5-mål där målet är en kombination av genomförande av Palliation ABC och en utbildningsdag.

Utöver detta kan vi erbjuda informationsträffar om Palliation ABC och palliationsakademin.se, samt uppstarts- och uppföljningsträffar inför genomförande av Palliation ABC.

Mer information följer under hösten.

Kontakta oss gärna om ni har frågor på info@betaniastiftelsen.nu

Visa