Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra utbildningsdagar i palliativ vård.

Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningsdagar utifrån önskemål.

Palliativ vård för personal inom LSS verksamhet

Den här utbildningsdagen riktar sig till personal inom LSS verksamheter och handlar om grunderna i palliativ vård och hur god vård, omsorg och omvårdnad kan ges vid vård i livets slutskede. Målet med dagen är att ge grundläggande kunskap, förståelse och beredskap att möte den sjukes och närståendes behov vid vård i livets slutskede.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC.

FÖRELÄSARE

Monica Axelsson, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av palliativ vård på Hospice/palliativ enhet och inom kommunal vård och omsorg. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP). En mycket uppskattad föreläsare. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC. Palliationspraktikan Del 1-3 ingår i kursavgiften.

Marjatta Ahlsen, sjuksköterska med mångårig verksamhet av vård och omsorg inom äldreomsorgen. Marjatta har jobbat som sjuksköterska/biträdande verksamhetschef på Helsingborgs Hospice i 18 år, som sjuksköterska i hemsjukvården i fem år och som sjuksköterska på ett finskt äldreboende i tre år. Hon har också suttit i referensgruppen för Svenska Palliativregistret.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
8.00 – 8.30

Registrering

8.30 – 10.00

Vad innebär palliativ vård? 

10.00 – 10-30

Förmiddagsfika

10.30 – 12.00

När behöver våra vårdtagare palliativ vård? - Vad händer i kroppen i livets slutskede?

12.00-13.00

Lunch

13.00 – 14.00

God omsorg/omvårdnad och symtomlindring

14.00 – 14.30

Eftermiddagsfika

14.30 – 16.00

Närstående stöd, empati och professionellt förhållningssätt

Utbildningstillfällen:

  • Piteå, 15 februari 2019

Utbildningen har dessvärre blivit framflyttat på grund av för få deltagare. Utbildningen kommer i stället erbjudas i höst. Mer information kommer.

Fler utbildningar kommer: Utbildningsdagar planeras preliminärt under hösten i Piteå, Hudiksvall, Västerås, Jönköping, Göteborg.

Visa

Undersköterskans roll i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC. Palliationspraktikan del 1-3 ingår i kursavgiften.

Adress: Nolia City Konferens, Olof Palmes Gata 2

FÖRELÄSARE

Monica Axelsson, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av palliativ vård på Hospice/palliativ enhet och inom kommunal vård och omsorg. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP). En mycket uppskattad föreläsare.

Rosanna Alex, undersköterska som arbetar på Stockholms Sjukhem med mångårig klinisk erfarenhet av omvårdnadsarbete i palliativ vård.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30 – 09.00

Registrering

9.00 – 10.00

Döden en del av livet

10.00 – 10.30

Förmiddagsfika

10.30 – 12.00

 Kommunikation och närståendestöd

12.00-13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Omsorg och omvårdnad i praktiken – undersköterskans roll och ansvar

14.30 – 15.00

Eftermiddagsfika

15.00 – 16.00

”Hur gör jag sen?”

Utbildningstillfällen:

  • Piteå 14 februari 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag är den 8 februari.

Utbildningen skulle även arrangeras i Göteborg den 31 januari, men har dessvärre blivit framflyttat på grund av för få deltagare. Utbildningen kommer i stället erbjudas i höst. Mer information kommer.

Fler utbildningar kommer: Utbildningsdagar planeras preliminärt under hösten 2019 i Piteå, Hudiksvall, Västerås, Jönköping, Göteborg.

Visa

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

I Sverige avlider årligen ungefär 3000 personer till följd av KOL och 3500 personer till följd av hjärtsvikt. Cirka 28 000 personer årligen drabbas av stroke varar hälften avlider. Ungefär 100 000 personer i Sverige lever med sviterna efter en stroke och 20 000 av dessa personer klarar sig inte själva.

För att kunna säkerställa god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort i Sverige är det angeläget med fortbildning inom palliativ vård vid icke-maligna sjukdomar. Vad menas med stroke, KOL och hjärtsvikt och vad är speciellt med palliativ vård vid dessa sjukdomstillstånd? Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen?

Det här är en dag för dig som arbetar inom vård och omsorg som vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Under dagen får du lyssna till landsledande experter som ger dig en grundförståelse och konkret kunskap för att kunna skapa en god situation och välbefinnande i livets slutskede vid icke-malign sjukdom.

Under förmiddagen föreläser universitetslektor Åsa Rejnö utifrån tre olika teman om palliativ vård vid stroke vid akutinsjuknandet. På eftermiddagen får du lyssna till överläkare med lång klinisk erfarenhet av palliativ vård vid KOL och hjärtsvikt.

Adress: Nolia City Konferens, Olof Palmes Gata 2

FÖRELÄSARE

Åsa Rejnö, i botten sjuksköterska men arbetar i dag som universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad vid Högskolan Väst i Trollhättan och som sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Hon har även disputerat på en avhandling om palliativ vård vid stroke.

Claes Lundgren, överläkare på mobila teamet i Skellefteå och har lång erfarenhet av palliativ vård vid KOL och hjärtsvikt.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30 - 09.00

Kaffe och registrering

 

09.00 - 09.45

Symtom vid palliativ vård till följd av stroke (föreläsare Åsa Rejnö)

09.45 - 10.30

Vilka blir konsekvenserna för den som är sjuk, närstående och personal? (föreläsare Åsa Rejnö)

10.30 - 11.00

Paus

11.00 - 12.00

Vad säger vi som vårdpersonal och vad säger närstående? (föreläsare Åsa Rejnö)

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Palliativ vård vid hjärtsvikt (föreläsare Claes Lundgren)

14.30-15.00

Kaffepaus

15.00 - 16.00

Palliativ vård vid KOL (föreläsare Claes Lundgren)

Utbildningstillfällen:

  • Piteå 13 februari 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag är den 8 februari.

Utbildningen skulle även arrangeras i Göteborg den 30 januari, men har dessvärre blivit framflyttat på grund av för få deltagare. Utbildningen kommer i stället erbjudas i höst. Mer information kommer.

Fler utbildningar kommer: Utbildningsdagar planeras preliminärt under hösten i Piteå, Hudiksvall, Västerås, Jönköping, Göteborg.

Visa

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

Adress: Nolia City Konferens, Olof Palmes Gata 2

FÖRELÄSARE

Jonas Bergström, överläkare vid Stockholms Sjukhem, med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på specialistsjuksköterskeprogrammet (inriktning palliativ vård Sophiahemmet) , läkarprogrammet och för blivande specialister i palliativ medicin. Jonas  Bergström är själv specialist i geriatrik och i palliativ medicin.

Johan Sundelöf, geriatriker, medicine doktor, programchef på Betaniastiftelsen. Johan Sundelöf var en av de ansvariga för innehåll och utformning av Silvialäkarutbildningen som skapades på initiativ av Silviahemmet. Ansvarig för utformning och innehåll i Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård. Författare till Palliationspraktikan inklusive närståendehäftet ”Till dig som är närstående” som nu tryckts i 7500 exemplar. Han har också ansvarat för innehåll och utformning av Palliationsakademin, Betaniastiftelsens utbildningssida för palliativ vård. I februari är Johan aktuell med boken ”Palliativ vård vid demens” som han skrivit tillsammans med Silviasjuksköterskan Petra Tegman.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30-09.00

Registrering

09.00-10.00

Smärta (föreläsare: Jonas Bergström)

10.00-10.30

Fikapaus

10.30-11.00

Illamående (föreläsare: Jonas Bergström)

11.00-12.00

Förvirring (föreläsare: Jonas Bergström)

12.00-13.00

Lunch

13.00–13.30

Andnöd och rosslighet

13.30-14.15

Symtomskattning (föreläsare: Johan Sundelöf)

14.15–14.45

Akuta situationer i palliativ vård (föreläsare: Jonas Bergström)

14.45–15.15

Eftermiddagsfika

15.15–16.00

Den döende patienten och avslutande av behandling

Utbildningstillfällen:

  • Piteå 12 februari 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag är den 8 februari.

Utbildningen skulle även arrangeras i Göteborg den 29 januari, men har dessvärre blivit framflyttat på grund av för få deltagare. Utbildningen kommer i stället erbjudas i höst. Mer information kommer.

Fler utbildningar kommer: Utbildningsdagar planeras preliminärt under hösten 2019 i Piteå, Hudiksvall, Västerås, Jönköping, Göteborg.

Visa