Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra utbildningsdagar i palliativ vård.

Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningsdagar utifrån önskemål. 

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, läkare och andra intresserade som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

FÖRELÄSARE

Jonas Bergström, överläkare vid Stockholms Sjukhem, med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på specialistsjuksköterskeprogrammet (inriktning palliativ vård Sophiahemmet) , läkarprogrammet och för blivande specialister i palliativ medicin. Jonas  Bergström är själv specialist i geriatrik och i palliativ medicin.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30-09.00

Registrering

09.00-10.00

Smärta

10.00-10.30

Fikapaus

10.30-11.00

Illamående

11.00-12.00

Förvirring

12.00-13.00

Lunch

13.00–13.30

Andnöd och rosslighet

13.30-14.15

Symtomskattning

14.15–14.45

Akuta situationer i palliativ vård

14.45–15.15

Eftermiddagsfika

15.15–16.00

Den döende patienten och avslutande av behandling

Utbildningstillfällen:

  • Stockholm, Ersta konferens & hotell, 26 november 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag 20/11

Visa

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

Det här är en dag för dig som arbetar inom vård och omsorg som vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Under dagen får du lyssna till landsledande experter som ger dig en grundförståelse och konkret kunskap för att kunna skapa en god situation och välbefinnande i livets slutskede vid icke-malign sjukdom.

I Sverige avlider årligen ungefär 3000 personer till följd av KOL och 3500 personer till följd av hjärtsvikt. Cirka 28 000 personer årligen drabbas av stroke varar hälften avlider. Ungefär 100 000 personer i Sverige lever med sviterna efter en stroke och 20 000 av dessa personer klarar sig inte själva.

För att kunna säkerställa god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort i Sverige är det angeläget med fortbildning inom palliativ vård vid icke-maligna sjukdomar. Vad menas med stroke, KOL och hjärtsvikt och vad är speciellt med palliativ vård vid dessa sjukdomstillstånd? Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen?

Under förmiddagen föreläser universitetslektor Åsa Rejnö utifrån tre olika teman om palliativ vård vid stroke vid akutinsjuknandet. På eftermiddagen får du lyssna till överläkare Claes Lundgren med lång klinisk erfarenhet av palliativ vård vid KOL och hjärtsvikt.

FÖRELÄSARE

Åsa Rejnö, i botten sjuksköterska men arbetar i dag som universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad vid Högskolan Väst i Trollhättan och som sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Hon har även disputerat på en avhandling om palliativ vård vid stroke.

Claes Lundgren, överläkare på mobila teamet i Skellefteå och har lång erfarenhet av palliativ vård vid KOL och hjärtsvikt.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30 - 09.00

Kaffe och registrering

09.00 - 09.45

Symtom vid palliativ vård till följd av stroke (föreläsare Åsa Rejnö)

09.45 - 10.30

Vilka blir konsekvenserna för den som är sjuk, närstående och personal? (föreläsare Åsa Rejnö)

10.30 - 11.00

Fikapaus

11.00 - 12.00

Vad säger vi som vårdpersonal och vad säger närstående? (föreläsare Åsa Rejnö)

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Palliativ vård vid hjärtsvikt (föreläsare Claes Lundgren)

14.30-15.00

Eftermiddagsfika

15.00 - 16.00

Palliativ vård vid KOL (föreläsare Claes Lundgren)

Utbildningstillfällen:

  • Stockholm, Ersta konferens & hotell, 27 november 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag 20/11

Visa

Undersköterskans roll i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC. Palliationspraktikan del 1-3 ingår i kursavgiften.

FÖRELÄSARE

Monica Axelsson, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av palliativ vård på Hospice/palliativ enhet och inom kommunal vård och omsorg. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP).

Rosanna Alex, undersköterska som arbetar på Stockholms Sjukhem med mångårig klinisk erfarenhet av omvårdnadsarbete i palliativ vård.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30 – 09.00

Registrering

9.00 – 10.00

Döden en del av livet

10.00 – 10.30

Förmiddagsfika

10.30 – 12.00

Kommunikation och närståendestöd

12.00-13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Omsorg och omvårdnad i praktiken – undersköterskans roll och ansvar

14.30 – 15.00

Eftermiddagsfika

15.00 – 16.00

Hur gör jag sen?

Utbildningstillfällen:

  • Stockholm, Ersta konferens & hotell, 28 november 2019

Anmäl dig till:

Sista anmälningsdag 20/11

Visa