Tyck till

Verktygslåda

Här hittar du olika praktiska länkar relaterade till palliativ vård.

KVALITETSREGISTER

INTERNATIONELLA RIKTLINJER/GUIDELINES

PALLIATION ABC - FÖRDJUPNING KAPITEL 3 - PALLIATIV VÅRD I PRAKTIKEN

ETIK

VAD HÄNDER I KROPPEN I LIVETS SLUTSKEDE?

KOMMUNIKATION

SYMTOMLINDRING

SYMTOMSKATTNING

Omvårdnadsåtgärder

Smärta

Illamående

Andnöd

Oro och ångest

Förvirring