Tyck till

Om Palliationsakademin

Utbildningsinsatser inom palliativ vård

Palliationsakademin är Betaniastiftelsens plattform för utbildningsinsatser inom palliativ vård. Här hittar du den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC, videoföreläsningar, poddsamtal och det tryckta utbildningsmaterialet Palliationspraktikan. Här informerar vi även om utbildningsdagar och uppdragsutbildningar vi kan göra tillsammans med er.

Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård, existentiellt stöd och kriskommunikation. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Läs mer om stiftelsens verksamhet på Betaniastiftelsen.nu!