Tyck till
Kultur och hälsa

Samtal om musik i den palliativa vården

Ett samtal mellan Helle Wijk, professor/sjuksköterska Göteborgs Universitet, och Åsa Håkansson, ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid smärta

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid symtomskattning

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid trycksår

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid oro och ångest

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid munvård

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid illamående

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid förvirring

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid andnöd

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...