Tyck till
Se hela människan i krisen

Musiken berör utan att smitta

I en tid av ensamhet, sjukdom och social distans kan musik spela en viktig roll som mänsklig hand. ...

Se hela människan i krisen

Närståendes sorg och livskraft

Om närståendestöd och sorgeprocesser, om hur vi alla hanterar olika aspekter av den ökade ...

Se hela människan i krisen

Värdig vård i visir

Hur kan ett sjukdomsförlopp se ut vid covid-19? Hur kan vårdpersonal skapa trygghet, närhet och ...

Kultur och hälsa

Samtal om musik i den palliativa vården

Ett samtal mellan Helle Wijk, professor/sjuksköterska Göteborgs Universitet, och Åsa Håkansson, ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid smärta

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid symtomskattning

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid trycksår

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid oro och ångest

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid munvård

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...