Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Framtidssamtal – att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser

För vems skull ger vi lindring, och vem bestämmer det? Vad kan vi göra och vad SKA vi göra när ...

Se hela människan i krisen

Musiken berör utan att smitta

I en tid av ensamhet, sjukdom och social distans kan musik spela en viktig roll som mänsklig hand. ...

Se hela människan i krisen

Närståendes sorg och livskraft

Om närståendestöd och sorgeprocesser, om hur vi alla hanterar olika aspekter av den ökade ...

Se hela människan i krisen

Värdig vård i visir

Hur kan ett sjukdomsförlopp se ut vid covid-19? Hur kan vårdpersonal skapa trygghet, närhet och ...

Kultur och hälsa

Samtal om musik i den palliativa vården

Ett samtal mellan Helle Wijk, professor/sjuksköterska Göteborgs Universitet, och Åsa Håkansson, ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid smärta

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid symtomskattning

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid trycksår

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...

Omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid oro och ångest

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och ...