Tyck till
Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder för god munhälsa i palliativ vård

God munhälsa är vanligt i palliativ vård. I den här kortfilmen berättar sjuksköterskan Monica Axelsson om vilka omvårdnadsåtgärder du kan vidta och om ROAG (Revised Oral Assessment Guide) som är ett bedömningsinstrument för god munhälsa. I slutet av filmen kommer en reflektionsfråga.