Tyck till
Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår i palliativ vård

I den här kortfilmen berättar sjuksköterskan Monica Axelsson om vilka omvårdnadsåtgärder du kan vidta för att förebygga trycksår och även vilket bedömningsinstrument du kan använda för att bedöma trycksårrisken. I slutet av filmen kommer en reflektionsfråga.