Tyck till
Kommunikation

Kommunikation i palliativ vård

I den här viden beskrivs vad palliativ vårds hörnsten kommunikation innebär. Hur uppnås en fungerande kommunikation? Vilket är målet med och förhållningssättet till samtalet i palliativ vård? Vad är viktigt vid det svåra samtalet? Aspekter på att samtala om döden.

Föreläsare
Ingrid Underskog
Produktionsår
2016