Tyck till

Vid behovsläkemedel i palliativ vård

Smärta, illamående, andnöd, rosslighet, ångest, oro och förvirring är vanliga symtom i livets slutskede. I den här kortfilmen går överläkare Staffan Lundström på Stockholms Sjukhem, igenom vilka vid behovs läkemedel som bör ordineras enligt gällande riktlinjer i palliativ vård. Kortfilmen bygger på en artikel om farmakologisk behandling i livets slutskede som är skrevs av läkarna Staffan Lundström och Meis Omran och som publicerades i Läkartidningen nr 6 2017. I slutet av filmen kommer en reflektionsfråga.