Tyck till
Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Framtidssamtal – att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser

För vems skull ger vi lindring, och vem bestämmer det? Vad kan vi göra och vad SKA vi göra när någon drabbas av obotlig sjukdom – vad är målet med vården och hur vårdar vi även relationerna? Hur får vi till de livsviktiga samtalen om vårdens inriktning, och hur kan de olika funktionerna i vårdteam och vårdkedja göras delaktiga och samverka för att minska etisk stress? Ett samtal med Johan Herlin Ejerhed, biträdande överläkare, medicinkliniken, Danderyds sjukhus, och Kristina Zarins, specialistsjuksköterska i palliativ vård, Danderyds sjukhus. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare). Producerat av Utbildningsradion (UR).