Tyck till
Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid smärta i palliativ vård

Smärta är vanligt i palliativ vård. Men innan vi tar till läkemedel kan vi både vidta omvårdnadsåtgärder och skatta symtom. I den här kortfilmen berättar sjuksköterskan Monica Axelsson om vilka omvårdnadsåtgärder du kan vidta och exempel på skattningsinstrument du kan använda vid smärta. I slutet av filmen kommer en reflektionsfråga.