Tyck till
Teamarbete

Palliationspraktikan del 1 - Kapitel 4: Teamarbete

Ingen profession kan ensam möta de behov den som är sjuk och närstående har i palliativ vård. Olika professioner behöver samarbete för att målet god vård i livets slutskede ska bli verklighet och den som är sjuk och närstående ska uppleva inre ro. Det här kapitlet behandlar definition på teamarbete, vad man som vårdgivare bör tänka på i palliativ vård och vem som gör vad i palliativ vård. Avsnittet berör också vikten av att adressera frågeställningar som Hjärt-/lungräddning, remittering till sjukhus, antibiotikabehandling och näringsdropp/sondnäring i livets slutskede. Även vikten av säker informationsöverföring vid byte av vårdenhet berörs.

Produktionsår
2017
Röst faktadel
Ulrika Lind
Röst kliniska reflektioner
Johan Sundelöf