Tyck till
Symtomlindring

Palliationspraktikan del 1 - Kapitel 2: När döden närmar sig

I dagens samhälle är människan inte lika van vid döden och hur det brukar vara och vad som händer i kroppen i livets slutskede. Det här kapitlet behandlar kroppsliga tecken på livets slutskede men också vanliga frågor hos närstående och hur man kan reflektera utifrån dessa vanliga frågor.

Produktionsår
2017
Röst faktadel
Ulrika Lind
Röst kliniska reflektioner
Johan Sundelöf