Tyck till
Barnet i palliativ vård

Palliationspraktikan del 1 - Kapitel 9: Barnet

Barn har precis som vuxna rätt till individanpassat stöd i palliativ vård, såväl barn som är sjuka och barn som är närstående. Det här kapitlet behandlar olika centrala aspekter relaterade till barnet i palliativ vård; WHO:s, Socialstyrelsens beskrivning av särdrag för palliativ vård av barn, Barns världsbild, att samtala med barn, stöd till barn som närstående.

Röst faktadel
Ulrika Lind
Produktionsår
2017
Röst kliniska reflektioner
Johan Sundelöf