Tyck till
Symtomlindring

Omvårdnadsåtgärder vid oro och ångest i palliativ vård

Oro och ångest är vanligt i palliativ vård. Men innan vi tar till läkemedel kan vi både vidta omvårdnadsåtgärder och skatta symtom. I den här kortfilmen berättar sjuksköterskan Monica Axelsson om vilka omvårdnadsåtgärder du kan vidta och exempel på skattningsinstrument du kan använda vid oro och ångest. I slutet av filmen kommer en reflektionsfråga.