Tyck till
Etik

Etisk grund i palliativ vård

I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård utifrån den situation man är i (inklusive palliativ vård), autonomi, värdegrund, det palliativa förhållningssätt, normer och värderingar, närhet, helhet, kunskap och empati. Videon är ca 12 minuter lång. Föreläsare är överläkare Ingrid Underskog.

Produktionsår
2016
Föreläsare
Ingrid Underskog