Tyck till
Symtomlindring

Palliationspraktikan del 1 - Kapitel 1: Vad är palliativ vård?

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Kunskapen om god vård i livets slutskede behöver finnas inom all vård och omsorg. I det här avsnittet behandlas grunderna i palliativ vård, basala begrepp, definitioner av palliativ vård, vad som menas med palliativ vård i praktiken, palliativt förhållningssätt, tidig och sen palliativ fas, allmän och specialiserad palliativ vård och även frågor relaterade till förhållningssättet som chans att prioritera sin tid, att lyfta blicken i tid och att omdirigera hopp.

Röst faktadel
Ulrika Lind
Produktionsår
2017
Röst kliniska reflektioner
Johan Sundelöf