Tyck till
Se hela människan i krisen

Värdig vård i visir

Hur kan ett sjukdomsförlopp se ut vid covid-19? Hur kan vårdpersonal skapa trygghet, närhet och möta en människas behov vid obotlig sjukdom - även med skyddsutrustning? Vad är viktigt för en person när man vet att man ska dö, och vad är viktigt för närstående? Sjuksköterskan Petra Tegman och läkaren Johan Sundelöf ger sina perspektiv från insidan av sjukhuset och äldreomsorgen. Inspelat den 27 april 2020 i Allhelgonakyrkan, Stockholm. Arrangör: Betaniastiftelsen (ansvarig utgivare) i samverkan med Katarina församling. Producerat av Utbildningsradion (UR).