Tyck till
Symtomlindring

Oro och ångest i palliativ vård

Oro och ångest är vanligt i palliativ vård. I den här kortföreläsningen får du veta hur du kan möta och lindra ångest i palliativ vård. Det är Professor Peter Strang som föreläser. Föreläsningen riktar sig till personal inom vård och omsorg. I den här videon beskrivs de tre olika typer av ångest som är vanligast i palliativ vård; vanlig oro och ångest, oro på grund av förvirringstillstånd och oro/ångest på grund av dödsångest. I slutet av videon följer några reflektionsfrågor. Videon är ca 12 minuter lång. Föreläsare är Professor och överläkare Peter Strang.

Föreläsare
Peter Strang
Produktionsår
2016