Tyck till
Symtomlindring

Palliationspraktikan del 2 - Kapitel 6: Gläntorna

Det här är en text av Karin Thunberg utifrån Johan Sundelöfs formulering om att genom att lindra symtom skapas gläntor i vilka den som är sjuk och närstående kan leva den tid som är kvar. Kapitlet talar till symtomlindringskapitel i Palliationspraktikans Del 1.

Röst
Anders Andersson
Produktionsår
2017