Tyck till
Symtomlindring

Äldre och smärta

Andelen äldre ökar i Sveriges befolkning. På grund av nedsatt organfunktion och förändringar i elimination och metabolism vid stigande ålder behöver strategin vid läkemedelsbehandling av smärta hos äldre anpassas. I den här videon beskrivs särskilda aspekter på farmakologisk smärtlindring av äldre personer. I slutet av videon följer några reflektionsfrågor. Videon är ca 12 minuter lång. Föreläsare är Professor och överläkare Peter Strang.

Föreläsare
Peter Strang
Produktionsår
2016