Tyck till
Etik

Palliationspraktikan del 1 - Kapitel 10: Etik

Det krävs ofta både mod och mognad för att ta ansvar för vården vid etiska dilemman. Inte sällan uppstår konflikter mellan olika etiska principer. Vi bör alltid agera med patientens bästa för ögonen och i dialog med sjuka och närstående. Etiska ronder är en viktig del av utvecklings- och fortbildningsarbetet.

Produktionsår
2017
Röst faktadel
Ulrika Lind
Röst kliniska reflektioner
Johan Sundelöf