Tyck till

Publikationer

Här hittar du Betaniastiftelsens publikationer inom området palliativ vård.

Palliationspraktikan

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistret.

Palliationspraktikan innehåller den grundläggande kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård och kan läsas fristående, men är också tänkt som ett komplement och fördjupning till webbutbildningen i allmän palliativ vård, Palliation ABC, som lanserades i januari 2018. Cirka 14 000 personer har avslutat utbildningen och ytterligare 10 000 personer har påbörjat utbildningen.

Palliationspraktikan har två delar:

• Del 1 innehåller den basala kunskap som teamet behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård oavsett var behovet uppstår.
• Del 2 har reflekterande texter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor.

Facktexterna har skrivits av Johan Sundelöf, programchef för palliativ vård och äldreomsorg, samt överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I del 2 finns, utöver fall och reflektionsfrågor, även texter av journalisten och författaren Karin Thunberg.

Lyssna på de olika kapitlen:

Palliationspraktikan, del 1

      Inledning: När det fungerar som bäst
      Kapitel 1: Vad är palliativ vård
      Kapitel 2: När döden närmar sig
      Kapitel 3: Kommunikation
      Kapitel 4: Teamarbete
      Kapitel 5: Stöd till närstående
      Kapitel 6: Symtomlindring
      Kapitel 7: Existentiellt stöd
      Kapitel 8: Vårdmiljö
      Kapitel 9: Barnet
      Kapitel 10: Etik
      Kapitel 11: Kunskapsstöd

Palliationspraktikan, del 2

      Kapitel 1: Orden
      Kapitel 2a: Maten som omtanke
      Kapitel 2b: Det fördolda
      Kapitel 3: Samtal och möten
      Kapitel 4: Att arbeta tillsammans
      Kapitel 5: Närstående
      Kapitel 6: Gläntorna
      Kapitel 7: Kärnan förblir intakt
      Kapitel 8: Olika rum
      Kapitel 9: Att tala med barn
      Kapitel 10: Händer
      Kapitel 11: Hoppet
      Epilog

Till dig som är närstående

I närståendehäftet ”Till dig som är närstående” beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Häftet kan beställas tillsammans med Palliationspraktikan, eller som ett separat häfte.

Nu finns informationshäftet översatt till: engelska, finska, arabiska, farsi/persiska (Iran), dari/persiska (Afghanistan), somaliska, tyska, franska, spanska, norska, danska, isländska, serbokroatiska, polska och kurdiska (sorani och kurmanji), samt på jiddisch, meänkieli, romani (arli och lovari) och nordsamiska (syd- och lulesamiska släpps under 2021).

Till dig som är närstående

Lyssna på materialet (på svenska)

      Till dig som är närstående

Musik som berör

Musik som berör – ett redskap i vård och omsorg är ett inspirationshäfte med betraktelser från ett demensboende där omsorgspersonal använder musik som en del av det vardagliga arbetet. Författare Ewa Karlsson Sjölander hämtar ur sin långa erfarenhet som undersköterska konkreta exempel på hur vi kan se hela människan och finna vägar till välbefinnande med musiken som redskap. Med materialet vill vi inspirera till en ökad närvaro av musik i omsorgen och bidra till en god arbetsmiljö och ett ökat välbefinnande för såväl brukare som personal och närstående.

Musik som berör gavs ut för första gången 2001. Nu ger vi ut en ny version med bilder tagna från Johannesgården Stora Sköndal i Stockholm.