Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård. Information om höstens utbildningar kommer snart.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Musik som redskap i omvårdnad

Hur kan sång och musik bli en del av ditt arbete? Hur kan du känna dig trygg att använda sång, musik och rörelse som uttrycksmedel på jobbet?

Musik berör oss alla, oavsett bakgrund och förmåga. I den finns en kraft som kan läka, distrahera, väcka minnen och förhöja livskvaliteten. Under det här webbinariet får du veta mer om musikens centrala betydelse för människan, hur den kan bli en arbetsmetod i dagliga omvårdnadsrutiner, samt hur musik kan hjälpa dig att se människan i personcentrerad vård.

Webbinariet är det första i en serie föreläsningar om musik i omvårdnad – håll utkik efter fler tillfällen under hösten 2022!

Föreläsare: Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare socialtjänsten Piteå och Nina Cherla, sångerska, musiker, låtskrivare och musikterapeut utbildad i Wales. Läs mer om föreläsarna nedan.

Utbildningstillfällen:

  • 27 april, digital föreläsning
  • 16 november, digital föreläsning

Anmäl dig till:

Visa

Lindring bortom boten

Digital utbildningsserie i palliativ vård

Torsdag den 7 april kl. 13-16: Andliga aspekter i palliativ vård
Onsdag den 27 april kl. 13-16: Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre
Tisdag den 10 maj kl. 13-16: Intimitet & beröring i palliativ vård
Onsdag den 18 maj kl. 13-16: Sårbehandling i palliativ vård

Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Deltagaravgift per tillfälle: 495 kr exkl. moms

Läs mer om varje tillfälle nedan:

Tema 1: Andliga aspekter i palliativ vård

Torsdag den 7 april kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 31 mars

Hur kan jag få redskap i att stödja andliga och existentiella aspekter hos en obotligt sjuk patient? Och hur är man ett stöd för familj och närstående?

I den palliativa vårdfilosofin är det andliga och existentiella stödet lika viktigt som det fysiska och sociala. Det blir fokus på det praktiska som har med kultur och religion att göra, under vårdtiden, inför döendet och tiden efter. Vi undersöker rätten till andlig vård i olika åldrar samt närståendeperspektiv.

Föreläsare: Camilla Vinberg Österberg  
Arbetsledande sjukhuspräst på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, med mångårig erfarenhet inom Sjukhuskyrka/ Andlig vård inom hälso- och sjukvården. Styrelseledamot inom Nationella rådet för palliativ vård och ett särskilt intresse och erfarenhet från den palliativa vården inom palliativa enheter, ASIH såväl som Ersta diakoni och Lilla Erstagården.


Tema 2: Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre

Onsdag den 27 april kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 2o april

Hur ger man en värdig kroppslig omvårdnad till äldre personer  i livets slut och vad behöver man tänka på för att ge de äldre ett bemötande som är etiskt försvarbart?

I den här föreläsningen får du veta mer om undersköterskors perspektiv på sitt arbete med att ge kroppslig omvårdnad och hur äldre personer upplever det att vara mottagare av densamma. Du kommer att få ta del av både positiva och negativa exempel på hur det kan gå till i en verklighet som är präglad av ett högt arbetstempo och en låg bemanning. Föreläsningen kommer att varvas med avbrott för diskussionsfrågor.

Föreläsare: Bodil Holmberg
Forskare och lektor vid Marie Cederschiöld högskola.

 

Tema 3: Intimitet & beröring i palliativ vård

Tisdag den 10 maj kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 3 maj

Hur skapar du en god relation i omvårdanden av dina patienter genom taktil massage? Och vilka effekter kan du se?

Närstående är en av hörnstenarna i palliativ vård. Varför erbjuda dem taktil massage?Med lyhördhet och öppet sinne kan vi skapa möjligheter för personer med palliativa vårdbehov att få det grundläggande behovet av närhet tillgodosett. I den här föreläsningen kommer vi att prata om intimitet och beröring i livets slut. Tove kommer att prata om intimitet som begrepp samt dess plats i palliativ vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Maria som är certifierad taktil massör kommer att presentera historia och bakgrund för taktil massage enligt taktipro- grundmetoden. Vidare kommer hon dela med sig av praktiska erfarenheter i palliativ omvårdnad med exempel där gäster och närstående har fått taktil massage.

Föreläsare: Tove Stenman
Leg sjuksköterska och leg barnmorska med masterexamen i vårdvetenskap inriktning palliativ vård. Har jobbat med specialiserad palliativ hemsjukvård i Region Jämtland Härjedalen sedan 2013. Är nu doktorand inom palliativ omvårdnad på Mittuniversitetet i Östersund.

Föreläsare: Maria Daif
Specialistundersköterska i palliativ vård och avancerad omvårdnad samt certifierad taktil massör enligt Takti-Pro grundmetoden för taktil massage. Arbetar som specialistundersköterska på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall sedan 2007.

 

Tema 4: Sårbehandling i palliativ vård

Onsdag den 18 maj kl. 13-16
Sista anmälningsdag: 11 maj

Kan alla sår förväntas läka? Hur ser vi helheten av patienten som har sår?

Vi har idag många behandlingsmetoder för modern sårbehandling och kunskapen är viktig. I denna föreläsning lyfter vi tankar utifrån ett helhetsperspektiv, att se helheten och målet med behandlingen.  Såret sitter på en människa och det är i första hand människan vi behandlar.


Föreläsare: Britt-Marie Strömqvist

Specialistundersköterska. Arbetar på Sårcentrum i Blekinge och har tidigare arbetat med palliativ vård i hemsjukvård i drygt 45 år.

 

Visa

Undersköterskans roll i palliativ vård

Onsdag den 30 mars kl. 13-15.30: Att sitta vak – vad innebär det?

Den digitala utbildningsserien Undersköterskans roll i palliativ vård har fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård och riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg. Här lyfts aktuella ämnen för vården både i teori och praktik. Utbildningen sker i samverkan med Undersköterskor för palliativ omvårdnad, UFPO.

Deltagaravgift per tillfälle: 495 kr exkl. moms

Läs mer om varje tillfälle nedan:

Att sitta vak – vad innebär det?

Onsdag den 30 mars kl. 13-15.30
Sista anmälningsdag: 23 mars

Att sitta vak säger man lite slarvigt, ”kan du sitta vak?”, frågar man som om det vore den enklaste sak i världen. Men är det en enkel uppgift, för ”vem som helst”?

Ingen, som inte så önskar, ska behöva dö ensam. Denna mening framgår tydligt i olika texter som beskriver den palliativa vårdens innebörd. När livet närmar sig sitt slut sätter vi in vak. Det är en kvalificerad arbetsuppgift som vi inte, så ofta, pratar om vad den faktiskt innebär.

Anna-Karin Byström, undersköterska inom äldreomsorgen, berättar om sina tankar och erfarenheter av att ”sitta vak”. Vad innebär det att vara medresenär på livets sista resa?

Föreläsare: Anna-Karin Byström
Undersköterska inom äldreomsorgen.  Anna-Karin står bakom Facebooksidan – fru B ”direkt från hjärtat utan filter” om Äldreomsorgen.

Visa