Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Undersköterskans roll i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC.

Föreläsare

Monica Axelsson, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av palliativ vård på Hospice/palliativ enhet och inom kommunal vård och omsorg. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP).

Rosanna Alex, undersköterska som arbetar på Stockholms Sjukhem med mångårig klinisk erfarenhet av omvårdnadsarbete i palliativ vård.

Pris

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-2, samt häftet ”Till dig som närstående” ingår i kursavgiften.

Program
08.30 – 09.00

Kaffe och registrering

9.00 – 10.00

Döden en del av livet

10.00 – 10.30

Förmiddagsfika

10.30 – 12.00

Kommunikation och närståendestöd

12.00-13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Omsorg och omvårdnad i praktiken – undersköterskans roll och ansvar

14.30 – 15.00

Eftermiddagsfika

15.00 – 16.00

Hur gör jag sen?

Utbildningstillfällen:

 • Mölnlycke, Råda rum, 27 maj 2020
 • Mölnlycke, Råda rum, 28 maj 2020
Visa

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, läkare och andra intresserade som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

FÖRELÄSARE

Jonas Bergström, överläkare vid Stockholms Sjukhem, med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på specialistsjuksköterskeprogrammet (inriktning palliativ vård Sophiahemmet) , läkarprogrammet och för blivande specialister i palliativ medicin. Jonas  Bergström är själv specialist i geriatrik och i palliativ medicin.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Program
08.30-09.00

Kaffe och registrering

09.00-10.00

Smärta

10.00-10.30

Fikapaus

10.30-11.00

Illamående

11.00-12.00

Förvirring

12.00-13.00

Lunch

13.00–13.30

Andnöd och rosslighet

13.30-14.15

Symtomskattning

14.15–14.45

Akuta situationer i palliativ vård

14.45–15.15

Eftermiddagsfika

15.15–16.00

Den döende patienten och avslutande av behandling

Utbildningstillfällen:

 • Skellefteå, Stiftsgården, 1 oktober 2020
 • Sandviken, Kanalkyrkan, 15 oktober 2020
 • Mölnlycke, Råda Rum, 5 november 2020
 • Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola, 26 november 2020
Visa

Nära död och sjukdom

– utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Långa vårdtider på sjukhus har i hög utsträckning ersatts med vård i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom.

Att i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den alltmer avancerade sjukvården i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Föreläsare

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård

Lars Björklund, föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Program
9.30

Kaffe och registrering

10.00

Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet

12.00

Lunch

13.00

Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

15.00

Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden

16.00-16.30

Summering

Utbildningstillfällen:

 • Skellefteå, Stiftsgården, 9 september 2020
 • Mölnlycke, Råda Rum, 24 september 2020
Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är ett utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke och kommer erbjudas andra vårdenheter från 2021.

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

 • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
 • Registrering i Svenska palliativregistret
 • Utbildning av ombud i palliativ vård
 • Utbildning av chefer och legitimerad personal
 • Reflektionstillfällen
 • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa