Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård. Information om höstens utbildningar kommer snart.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Lindring bortom boten

Digitala utbildningar om arbetsterapeutiska möjligheter, barnet som närstående i palliativ vård och de nya vårdprogrammen

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och barn. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas. Utbildningen innehåller interaktiva delar. Utbildningen är uppdelad i fyra delar (information om respektive del nedan), välj att gå en av delarna eller flera.

Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar

Del 1: Att göra det man vill och vara den man är livet ut – arbetsterapeutiska möjligheter i palliativ vård

Medverkande: Marie Hansson, arbetsterapeut

Välj ett av dessa tillfällen:

7 oktober kl 9-12

7 oktober kl 13-16

Sista anmälningsdag 30 september

 

Del 2: Vårdprogrammet i palliativ vård för vuxna

Medverkande: Bertil Axelsson, överläkare, Elisabet Löfdal, överläkare, och Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi

Välj ett av dessa tillfällen:

19 oktober kl 9-12

19 oktober kl 13-16

Sista anmälningsdag 12 oktober

 

Del 3: Vårdprogram i palliativ vård för barn

Ulrika Kreicbergs, professor, Christina Lindström, omvårdnadschef, och Annika Bjurö Svensson, överläkare

Välj ett av dessa tillfällen:

27 oktober kl 9-12

27 oktober kl 13-16

Sista anmälningsdag 20 oktober

 

Del 4: Hur stöttar vi barn som närstående?

Medverkande: Anna Patzauer Personne, hälso-och sjukvårdskurator, och Malin Lövgren, docent i palliativ vård

Välj ett av dessa tillfällen:

18 november kl 9-12

18 november kl 13-16

Sista anmälningsdag 11 november

 

Deltagaravgift för en del: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift för två delar: 750kr exkl moms

 

Föreläsare

Marie Hansson, Leg arbetsterapeut, instruktör i Mediyoga och föreläsare på Lunds Universitet. Har i 18 år arbetet i specialiserad palliativ vård och ASIH i Malmö.

Anna Patzauer Personne, leg Hälso-och sjukvårdskurator

Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt sjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet (SABH).

Elisabet Löfdahl, överläkare, Palliativa sektionen SU/Sahlgrenska.

Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi, processledare palliativ vård RCC norr, Vårdprogramhandläggare nationellt vårdprogram palliativ vård.

Christina Lindström, omvårdnadschef / Ordförande fö RCCs Vårdprogram Palliativ vård barn. Barnregionvårdsavdelningen K86

Annika Bjurö, överläkare vid avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Region Skåne

Ulrika Kreicbergs, professor, Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Utbildningen hålls i Zoom. Förhandsmaterial med reflektionsfrågor att ta del av inför kursstart skickas ut i förväg! Mer om detta efter anmälan.

Utbildningstillfällen:

  • Digitalt, 7 oktober (del 1)
  • Digitalt, 19 oktober (del 2)
  • Digitalt, 27 oktober (del 3)
  • Digitalt, 18 november (del 4)

Anmäl dig till:

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är en utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke diakoni.

På grund av pandemin är vi sena i lansering av certifieringen, men planerar nu produktion under hösten 2021. Från våren 2022 kommer utbildningen erbjudas vårdenheter. Samtidigt som certifieringen tas fram uppdaterar vi även webbutbildningen Palliation ABC. 

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

  • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
  • Registrering i Svenska palliativregistret
  • Utbildning av ombud i palliativ vård
  • Utbildning av chefer och legitimerad personal
  • Reflektionstillfällen
  • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa