Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Lindring bortom boten

Digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Utbildningen ger dig kunskap i rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas.

Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Utbildningen är uppdelad i två delar

Del 1: Brytpunktsamtal, nya onkologiska terapier, symtomskattning och palliativa vidbehovsordinationer 

Välj ett av dessa tillfällen:

22 oktober kl 9-12

22 oktober kl 13-16

Del 2: Rörelseglädje och palliativ nutrition

Välj ett av dessa tillfällen:

19 november kl 9-12

19 november kl 13-16

 

Deltagaravgift del 1: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift del 2: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift del 1 och 2: 750kr exkl moms

Sista anmälningsdag 15/10 för del 1 och 12/11 för del 2.

Föreläsare

Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Charlotta Svalander, legitimerad dietist i den specialiserade palliativa vården, Region Skåne

Kersti Olson, legitimerad fysioterapeut inom palliativ vård, Stockholms Sjukhem.

Utbildningen hålls i Zoom. Förhandsmaterial med reflektionsfrågor att ta del av inför kursstart skickas ut i förväg! Mer om detta efter anmälan. Detaljerat program kommer.

Utbildningstillfällen:

  • Digitalt, 22 oktober (del 1)
  • Digitalt, 19 november (del 2)

Anmäl dig till:

Visa

Nära sjukdom och död

Utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att göra utbildningen digital. Mer information kommer!

Utbildningsdagen Nära sjukdom och död riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Föreläsare

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård

Lars Björklund, föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Program
9.30

Kaffe och registrering

10.00

Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet

12.00

Lunch

13.00

Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

15.00

Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden

16.00-16.30

Summering

Utbildningstillfällen:

  • Alingsås, Lilleskog, 4 november 2020

Anmäl dig till:

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är ett utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke och kommer erbjudas andra vårdenheter från hösten 2021.

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

  • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
  • Registrering i Svenska palliativregistret
  • Utbildning av ombud i palliativ vård
  • Utbildning av chefer och legitimerad personal
  • Reflektionstillfällen
  • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa