Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Lindring bortom boten

Digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Utbildningen ger dig kunskap i rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas.

Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Utbildningen är uppdelad i två delar

Del 1: Rörelseglädje och palliativ nutrition

Välj ett av dessa tillfällen:

10 februari kl 9-12

10 februari kl 13-16

Del 2: Brytpunktsamtal, nya onkologiska terapier, symtomskattning och palliativa vidbehovsordinationer 

Välj ett av dessa tillfällen:

3 mars kl 9-12

3 mars kl 13-16

 

Deltagaravgift del 1: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift del 2: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift del 1 och 2: 750kr exkl moms

Sista anmälningsdag 3/2 för del 1 och 24/2 för del 2.

Föreläsare

Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Charlotta Svalander, legitimerad dietist i den specialiserade palliativa vården, Region Skåne

Kersti Olson, legitimerad fysioterapeut inom palliativ vård, Stockholms Sjukhem.

Utbildningen hålls i Zoom. Förhandsmaterial med reflektionsfrågor att ta del av inför kursstart skickas ut i förväg! Mer om detta efter anmälan. Programmet nedan kan komma att uppdateras närmare kursstart.

Program
Del 1

Fysioterapi inom palliativ vård - med fokus på smärta

Fysioterapi inom palliativ vård - med fokus på trötthet, dyspné, ödem, illamående och övriga symtom

Mat och näring i tidig och sen palliativ fas, riskbedömning, målsättning och åtgärder

Artificiell näring i tidig och sen palliativ fas, sondnäring, parenteral näring

Matens betydelse socialt och existentiellt, som identitetsmarkör

Del 2

Brytpunktsamtal

Nya onkologiska metoder

Symtomskattning

Vidbehovsläkemedel

Utbildningstillfällen:

  • Digitalt, 10 februari 2021 (del 1)
  • Digitalt, 3 mars 2021 (del 2)

Anmäl dig till:

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är ett utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke och kommer erbjudas andra vårdenheter från hösten 2021.

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

  • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
  • Registrering i Svenska palliativregistret
  • Utbildning av ombud i palliativ vård
  • Utbildning av chefer och legitimerad personal
  • Reflektionstillfällen
  • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa