Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Digital grundutbildning

Den här digitala utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, läkare och andra intresserade som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

Mer information om utbildningen kommer!

Föreläsare

Jonas Bergström, överläkare vid Stockholms Sjukhem, med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på specialistsjuksköterskeprogrammet (inriktning palliativ vård Sophiahemmet Högskola), läkarprogrammet och för blivande specialister i palliativ medicin. Jonas  Bergström är själv specialist i geriatrik och i palliativ medicin.

Visa

Nära död och sjukdom

Utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Långa vårdtider på sjukhus har i hög utsträckning ersatts med vård i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att göra utbildningen digital. Mer information kommer!

Att i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den alltmer avancerade sjukvården i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Föreläsare

Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård

Lars Björklund, föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Program
9.30

Kaffe och registrering

10.00

Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet

12.00

Lunch

13.00

Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

15.00

Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden

16.00-16.30

Summering

Utbildningstillfällen:

 • Skellefteå, Stiftsgården, 9 september 2020
 • Mölnlycke, Råda Rum, 24 september 2020
 • Alingsås, Lilleskog, 4 november 2020
Visa

Lindring bortom boten

Digital utbildningsdag utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Under dagen berörs rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Utbildningsdagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen och Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Föreläsare

Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Charlotta Svalander, legitimerad dietist i den specialiserade palliativa vården, Region Skåne

Kersti Olson, legitimerad fysioterapeut inom palliativ vård, Stockholms Sjukhem.

 

Mer information, program och länk till anmälan kommer!

Utbildningstillfällen:

 • Digital utbildning, 22 oktober
 • Digital utbildning, 19 november
Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är ett utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke och kommer erbjudas andra vårdenheter från 2021.

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

 • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
 • Registrering i Svenska palliativregistret
 • Utbildning av ombud i palliativ vård
 • Utbildning av chefer och legitimerad personal
 • Reflektionstillfällen
 • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa