Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Lindring bortom boten

Digital utbildning om arbetsterapeutiska möjligheter, barnet i palliativ vård och de nya vårdprogrammen

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och barn. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas. Utbildningen innehåller interaktiva delar.

Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.

Utbildningen är uppdelad i två delar

Del 1: 

Att göra det man vill och vara den man är livet ut

– Arbetsterapeutiska möjligheter i palliativ vård

Medverkande: Marie Hansson

Hur stöttar vi barn som närstående?

– Vad säger de senaste rönen?

Medverkande: Anna Patzauer Personne och Malin Lövgren

Välj ett av dessa tillfällen:

27 april kl 9-12

27 april kl 13-16

Del 2:

Nya vårdprogram i palliativ vård för vuxna och barn

– Nytta för mig i vardagen?

Medverkande: (vuxna) Elisabet Löfdahl och Fredrik Wallin, (barn) Christina Lindström och Annika Bjurö

Moderatorer: Ulrika Kreicbergs och Bertil Axelsson

Välj ett av dessa tillfällen:

5 maj kl 9-12

5 maj kl 13-16

Deltagaravgift del 1: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift del 2: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift del 1 och 2: 750kr exkl moms

Sista anmälningsdag 20/4 för del 1 och 28/4 för del 2.

Föreläsare

Marie Hansson, Leg arbetsterapeut, instruktör i Mediyoga och föreläsare på Lunds Universitet. Har i 18 år arbetet i specialiserad palliativ vård och ASIH i Malmö.

Anna Patzauer Personne, leg Hälso-och sjukvårdskurator

Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt sjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet (SABH).

Elisabet Löfdahl, överläkare, Palliativa sektionen SU/Sahlgrenska.

Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi, processledare palliativ vård RCC norr, Vårdprogramhandläggare nationellt vårdprogram palliativ vård.

Christina Lindström, omvårdnadschef / Ordförande fö RCCs Vårdprogram Palliativ vård barn. Barnregionvårdsavdelningen K86

Annika Bjurö, överläkare vid avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Region Skåne

Ulrika Kreicbergs, professor, Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Utbildningen hålls i Zoom. Förhandsmaterial med reflektionsfrågor att ta del av inför kursstart skickas ut i förväg! Mer om detta efter anmälan.

Utbildningstillfällen:

  • Digitalt, 27 april 2021 (del 1)
  • Digitalt, 5 maj 2021 (del 2)

Anmäl dig till:

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är en utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke diakoni.

På grund av pandemin är vi sena i lansering av certifieringen, men planerar nu produktion under hösten 2021. Från våren 2022 kommer utbildningen erbjudas vårdenheter. Samtidigt som certifieringen tas fram uppdaterar vi även webbutbildningen Palliation ABC. 

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

  • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
  • Registrering i Svenska palliativregistret
  • Utbildning av ombud i palliativ vård
  • Utbildning av chefer och legitimerad personal
  • Reflektionstillfällen
  • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa